Täby Konstnärer

Täby Konstnärer

Styrelsen
Ordförande:  Gunilla Luiga eller mejl

Vice ordförande:  Rolf Lindegren

Sekreterare:  Wenche Holstad Nordström

Kassör:  Kazimiera Anna Sahlström

 

Ledamot: Johan Cavalli

Suppleant: Kerstin Lundin

Suppleant: Josefina Wendel Carlsson

Revisor:  Elisabeth Wrååk Andreasson

Revisorsuppleant:  Sivert Jonsson

Arkivarie:  Cecilia Birelius

Valberedning:  Jane Hawes sammankallande

 

Kontaktperson för:

 

Föreningen Täby Konsthantverkare

Ordförande: Björn Peck tel:070 781 0410 eller mejla.

 

Föreningen KarbyGrafikerna

Kontaktperson: Pia Edstedt  mejla eller 08-792 0477 .

 

Webmaster: Kurt Pettersson 08-7921717, eller mejla

 

 

 

Hitta till Karby Gård

Ligger mellan Gribbylund och Täby Kyrkby, mitt emot Karby Gummi alldeles norr om norrortsleden.

 

Se karta på KarbyGårds web här

 

Se oss även på Facebook

 

 

 

föreningen

föreningen

Kontakt